Happy Kids Massage

Happy Kids Massage (HKM) staat voor liefdevolle, respectvolle, gewenste aanraking met aandacht gegeven. De technieken van de HKM worden meestal over de kleding heen gegeven in combinatie met massageverhaaltjes, versjes en/of liedjes. De HKM wordt vaak onderling (kinderen bij elkaar) gegeven, maar kan ook worden toegepast tussen ouder en kind of door een professional in de kinderopvang, in de klas op scholen, op een BSO etc.

Aanraking is een vorm van communiceren

Aanraking is een vorm van communiceren en daarom essentieel voor een goede, gezonde en bewuste opvoeding.

De Happy Kids Massage methodiek is een unieke vorm van kindermassage en kent 22 eigen massagegrepen. Het verschil met de reguliere vormen van kindermassage is dat het niet gaat om het masseren van de spieren, maar om de kracht van de aanraking. HKM is een laagdrempelige en speelse manier van masseren en contact en verbinding maken.

Regelmatige massage, ook wanneer deze over de kleding heen wordt gegeven, draagt bij aan:

  • Meer zelfvertrouwen
  • Beter in je vel zitten
  • Beter kunnen slapen
  • Een betere focus en concentratie
  • Meer ontspanning’
  • Beter je grenzen aan kunnen geven en elkaars grenzen respecteren
  • Meer onderlinge verbinding (zowel binnen het gezin alsook in de groep of klas)
  • Socialer gedrag/minder pestgedra
  • Beter lichaamsbesef/tastzin ontwikkeling
  • Helpt om te “ontprikkelen”

Er zijn vele mogelijkheden met de Happy Kids Massage. Workshops voor (groot)ouders, vriendinnen, trainingen voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers etc. Neem contact op met mij en vraag naar de mogelijkheden en tarieven.